થેલેસેમિયાની જાણકારી એ જ તેનાથી બચવાનો એક માત્ર ઉપાય – મનીષા નિમેષ વાઘેલા

Thalassemia

વર્તમાન સમયમાં મનુષ્ય ચંદ્ર સુધી પહોંચી ગયો છે. કૃત્રિમ હાથ-પગ, હ્રદય સુદ્ધાંનું નિર્માણ કરી શક્યો છે પરંતુ હજુ પણ માનવી …

Read more