ગુજરાતની તમામ સરકારી યુનિવર્સિટીઓમાં શરૂ કરાશે કોમન પ્રવેશ પ્રક્રિયા (GCAS)

Gujarat Common Admission Services (GCAS)

Gujarat Common Admission Services (GCAS): ગુજરાત રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગર ખાતે મુખ્યમંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પટેલની અધ્યક્ષતામાં રાજ્યના મંત્રીશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ હતી. આ …

Read more