નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM), ગાંધીનગર અંતર્ગત એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર અને ફાર્માસિસ્ટ માટેની ભરતી 2024

By Gujju Blogger

Published on:

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાં (GMC) નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM) અંતર્ગત ખાલી પડેલ વિવિધ સંવર્ગની જાહેરાત અંગેની માહિતી આરોગ્યસાથી સોફ્ટવેરમાં પ્રસિદ્ધ કરી આપવા જણાવવામાં આવેલ. જે મુજબ નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM) અંતર્ગત ફાર્માસિસ્ટ તથા એકાઉટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની ભરતી 2024 કરવાની થાય છે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી arogyasathi.gujarat.gov.in ઉપર જઈને કરવાની રહેશે.

NHM Gandhinagar Pharmacist & Accountant Cum Data Entry Operator Recruitment 2024
NHM Gandhinagar Pharmacist & Accountant Cum Data Entry Operator Recruitment 2024

નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM), ગાંધીનગર ભરતી 2024

ભરતી બોર્ડનેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM), ગાંધીનગર
પોસ્ટનું નામએકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર અને ફાર્માસિસ્ટ
કુલ જગ્યાઓ06 જગ્યા
અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ21/03/2024
અરજીનો પ્રકારઓનલાઈન
ઓફિશિયલ વેબસાઈટarogyasathi.gujarat.gov.in/
ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઓઅહિયાં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં જોડાઓઅહિયાં ક્લિક કરો

નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM), ગાંધીનગર એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર અને ફાર્માસિસ્ટ ભરતી 2024

કોર્પોરેશન પ્રોગ્રામ મેનેજમેન્ટ યુનિટ અંતર્ગત નીચે જણાવેલ સ્ટાફની જગ્યાઓ તદ્દન હંગામી ધોરણે ભરવા તથા તેની પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવા સદરહુ જાહેરાત આપવામાં આવેલ છે. માન્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તારીખ 14/03/2024 થી તારીખ 21/03/2024 સુધીમાં સાંજના 06:00 કલાક સુધી આરોગ્યાસથી સોફ્ટવેરની લિંક arogyasathi.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM), ગાંધીનગર ભરતી 2024 પોસ્ટનું નામ

એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 04
ફાર્માસિસ્ટ 02 જગ્યા
નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM), ગાંધીનગર ભરતી 2024 શૈક્ષણિક લાયકાત
એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભારતની માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી માંથી કોમર્સમાં સ્નાતક. 40 વર્ષથી વધુ ઉંમર ન હોવી જોઈએ. ડિપ્લોમા/સર્ટિફિકેટ ઈન કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન, ટેલી, એકાઉન્ટિંગ, સીસીસી, કોર્સ કરેલો હોવો જોઈએ. એક વર્ષનો અંગ્રેજી અને ગુજરાતીમાં કામગીરીનો અનુભવ.
ફાર્માસિસ્ટ ગુજરાત ફાર્મસી કાઉન્સિલમાં રજીસ્ટ્રેશન માન્યતા ધરાવતી સંસ્થામાંથી ડિગ્રી ઈન ફાર્મસી અથવા ડિપ્લોમા ઈન ફાર્મસીનો કોર્સ કરેલ હોવો જોઈએ. ઉમેદવારે ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતમાં રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોવું જોઈએ. હોસ્પિટલ અથવા દવાખાનામાં દવા વિતરણ કાર્યનો અનુભવ ધરાવનારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. 58 વર્ષથી વધુ ઉંમર ન હોવી જોઈએ. માન્ય સંસ્થામાંથી CCC લેવલનો કોમ્પ્યુટર કોર્સ કરેલો હોવો જોઈએ.
નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM), ગાંધીનગર ભરતી 2024 વયમર્યાદા
એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 40 વર્ષ
ફાર્માસિસ્ટ58 વર્ષ
નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM), ગાંધીનગર ભરતી 2024 પગારધોરણ
એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 13,000 ફિક્સ
ફાર્માસિસ્ટ13,000 ફિક્સ
નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM), ગાંધીનગર ભરતી 2024 શરતો અને નિયમ
  • અ જગ્યાઓ ફક્ત કરાર આધારિત છે. 11 માસ બાદ કરાર આધારિત જગ્યાઓનો આપોઆપ અંત આવશે. કાયમી નોકરી માટેનો હક્કદાવો કરી શકશે નહીં.
  • નિમણૂક પામેલ ઉમેદવારોની અન્ય જિલ્લામાં બદલી થઈ શકશે નહીં.
  • ઉમેદવારની ફક્ત ઓનલાઈન લિંક પરથી મળેલ અરજીઓ જ સ્વીકારવામાં આવશે.
  • જાહેરાતમાં દર્શાવેલ લાયકાત મુજબના તમામ સાધનિક કાગળો અપલોડ કરવાના રહેશે. અધૂરી માહિતી કે ક્ષતિવાળી અરજીઓ માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.
  • સુવાચ્ય અસલ પ્રમાણપત્રની ફોટોકોપી સોફ્ટવેરમાં ફરજિયાત અપલોડ કરવાની રહેશે.
  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તારીખ 14/03/2024 થી તારીખ 21/03/2024 સાંજે 06:00 કલાક સુધી ઉપર જણાવેલ લિંકમાં અરજી કરવાની રહેશે.
  • વય મર્યાદા માટે જાહેરાતમાં દર્શાવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ વયમર્યાદાની ગણતરી કરવામાં આવશે. એટલે કે તમામ ઉમેદવારોના કિસ્સામાં વયમર્યાદા માટે જાહેરાતમાં દર્શાવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 14/03/2024 ની સ્થિતિને ધ્યાને લેવામાં આવશે.
  • નિમણૂક અંગેનો આખરી નિર્ણય અર્બન હેલ્થ સોસાયટી અને નેશનલ હેલ્થ મિશનની પ્રવર્તમાન શરતોને આધીન રહેશે.
નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM), ગાંધીનગર ભરતી 2024 મહત્વની લિંક
ઓફિશિયલ નોટિફિકેશનઅહિયાં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજીઅહિયાં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં જોડાઓઅહિયાં ક્લિક કરો
સમય નિકાળીને આ પણ વાંચો!

Gujju Blogger

Hello, I am Gujju Blogger. I am a blogger since 2015 & I am a educational blogger. I am providing information related education, competitive exams & latest recruitment. This Gujju247 is created for spreading important Gujarati information to Gujarati peoples who are living Worldwide & Gujarat, India. For Any Help Or Any Questions Or Queries Please Contact Us By gujjuknowledge.in@gmail.com | Thank You!

Related Post

ગુજરાત લોકરક્ષક અને પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પીએસઆઈ) પરીક્ષાનું અંદાજિત સમયપત્રક જાહેર, જાણો કઈ કઈ તારીખે લેવાશે પરીક્ષા

ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB) ના ચેરમેન હસમુખ પટેલ દ્વારા હાલમાં જ જાણકારી આપવામાં આવી છે કે લોકરક્ષક અને પીએસઆઈ પરીક્ષા 2024 નું સમય પત્રક (Gujarat LRD & ...

નમો લક્ષ્મી યોજના: ગુજરાત સરકારની ધોરણ 9 થી 12 માં ભણતી વિધાર્થીનીઓ માટેની એક નવી યોજના, મળશે 50 હજાર રૂપિયા

નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2024-25 ના બજેટમાં એક નવી યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી જેનું નામ છે “નમો લક્ષ્મી યોજના” (Namo Lakshmi Yojana). આ યોજના અંતર્ગત ...

SSC CHSL 2024: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનમાં 12 પાસ માટે આવી સરકારી ભરતી, 3712 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

SSC CHSL Notification 2024 Out: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (એસએસસી) દ્વારા લેવામાં આવતી સંયુક્ત ઉચ્ચતર માધ્યમિક (10+2) સ્તર (Combined Higher Secondary (10+2) Level) પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ શરૂ કરી ...

Gujarat Police Bharti: ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈ ભરતી 2024 માટે આજથી શરૂ થશે ઓનલાઈન અરજી, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

Gujarat Police Bharti 2024: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB) દ્વારા ગુજરાત પોલીસ દળ વર્ગ-3 સંવર્ગમાં પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પીએસઆઈ) તથા લોકરક્ષક (LRD) કેડરની જગ્યાઓમાં સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ...

Leave a Comment

error: Content is protected !!