જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા (JMC) જુનિયર ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક, ઓફિસ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ અને અન્ય જગ્યાઓ માટે ભરતી 2024

By Gujju Blogger

Updated on:

જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા (JMC) દ્વારા જુનિયર ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક, ઓફિસ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ અને અન્ય જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડેલ છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 14/03/2024 થી તારીખ 03/04/2024 સુધી ફક્ત ઓનલાઈન અરજી દ્વારા ફોર્મ junagadhmunicipal.org વેબસાઈટ ઉપર જઈ ફોર્મ ભરી શકે છે.

Junagadh Municipal Corporation (JMC) Recruitment 2024
Junagadh Municipal Corporation (JMC) Recruitment 2024

જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની (JMC) મંજૂર થયેલ સેટઅપ પૈકીની નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે નિયત નમૂનામાં જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ દ્વારા માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગવવામાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે junagadhmunicipal.org/ વેબસાઇટ ઉપર તારીખ 14/03/2024, 14:00 કલાક થી તારીખ 03/04/2024, સુધી રાત્રિના 23:59 કલાક સુધીમાં ઓનલાઈન અરજીઓ કરવાની રહેશે.

જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા (JMC) ભરતી 2024

ભરતી બોર્ડજુનાગઢ મહાનગરપાલિકા
પોસ્ટનું નામજુનિયર ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક અને અન્ય
કુલ જગ્યાઓ44
અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ03/04/2024
અરજીનો પ્રકારઓનલાઈન
ઓફિશિયલ વેબસાઈટjunagadhmunicipal.org/
Join Telegram ChannelClick Here
Join WhatsApp GroupClick Here

જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા (JMC) ભરતી 2024 જગ્યાઓની વિગત

ઓફિસ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ, વર્ગ-3 03 જગ્યા
આસિસ્ટન્ટ લીગલ ઓફિસર અને લેબર ઓફિસર, વર્ગ -3 02 જગ્યા
સેનિટેશન સુપ્રિટેન્ડેન્ટ, વર્ગ-3 02 જગ્યા
સબ એકાઉન્ટન્ટ (ટ્રેઝરર), વર્ગ-3 04 જગ્યા
કેમિસ્ટ, વર્ગ-3 02 જગ્યા
સિનિયર ક્લાર્ક, વર્ગ-3 09 જગ્યા
જુનિયર ક્લાર્ક, વર્ગ-3 22 જગ્યા

જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા (JMC) ભરતી 2024 ની શરતો

1) કોઈપણ સંજોગોમાં ટપાલથી કે રૂબરૂ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. ફક્ત ઓનલાઈન અરજી જ કરવાની રહેશે.

2) આ જગ્યાઓની શૈક્ષણિક લાયકાત, પગારધોરણ તેમજ અન્ય માહિતીઓ જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ junagadhmunicipal.org પરથી મેળવવાની રહેશે.

3) ઉમેદવારે નિયત થયેલ ફી તારીખ 03/04/2024 સુધીમાં ઓનલાઈન ભરપાઈ કરવાની રહેશે. ફી વગરની અરજીઓ આપોઆપ નામંજૂર ગણવામાં આવશે.

4) આ ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે પસંદગી સમિતિ દ્વારા જરૂર જણાય તો મેરીટ આધારિત શોર્ટ લિસ્ટેડ થયેલ ઉમેદવારોને જ ફક્ત પ્રથમ તબક્કે ફિઝિકલ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનમાં બોલાવવામાં આવશે.

5) સરકારશ્રીના નીટી નિયમો અનુસાર અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોને ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

6) સરકારશ્રીના નીટી નિયમો અનુસાર SC,ST, SEBC, મહિલા અનંત, દિવ્યાંગ, માજી સૈનિક, EWS વગેરે માટે જગ્યાઓ અનામત રાખવામાં આવશે તથા માજી સૈનિક તથા દિવ્યાંગ માટેની જગ્યાઓ જે-તે કેટેગરીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે.

7) આ ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે કમિશ્નરશ્રી, જુનાગઢ જે નિર્ણય કરે તે આખરી અને દરેકને બંધકર્તા રહેશે.

8) ઉપરોક્ત જાહેરાત ક્રમાંક:3 ની કેડરની દિવ્યાંગતા નક્કી કરવા સરકારશ્રીમાં કરેલ દરખાસ્ત અન્વયે સરકારશ્રીમાંથી જે નિર્ણય આવે તે નિર્ણયને આધીન રહીને આગળની પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. જેની નોંધ તમામ ઉમેદવારોએ લેવાની રહેશે.

9) ફોર્મ ભરવાના સંદર્ભમાં ઉમેદવારો માટેના હેલ્પલાઈન નંબર 8595904407 અને ઈમેલ હેલ્પલાઈન: support@registernow.in રહેશે.

Gujju Blogger

Hello, I am Gujju Blogger. I am a blogger since 2015 & I am a educational blogger. I am providing information related education, competitive exams & latest recruitment. This Gujju247 is created for spreading important Gujarati information to Gujarati peoples who are living Worldwide & Gujarat, India. For Any Help Or Any Questions Or Queries Please Contact Us By gujjuknowledge.in@gmail.com | Thank You!

Related Post

ગુજરાત લોકરક્ષક અને પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પીએસઆઈ) પરીક્ષાનું અંદાજિત સમયપત્રક જાહેર, જાણો કઈ કઈ તારીખે લેવાશે પરીક્ષા

ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB) ના ચેરમેન હસમુખ પટેલ દ્વારા હાલમાં જ જાણકારી આપવામાં આવી છે કે લોકરક્ષક અને પીએસઆઈ પરીક્ષા 2024 નું સમય પત્રક (Gujarat LRD & ...

નમો લક્ષ્મી યોજના: ગુજરાત સરકારની ધોરણ 9 થી 12 માં ભણતી વિધાર્થીનીઓ માટેની એક નવી યોજના, મળશે 50 હજાર રૂપિયા

નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2024-25 ના બજેટમાં એક નવી યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી જેનું નામ છે “નમો લક્ષ્મી યોજના” (Namo Lakshmi Yojana). આ યોજના અંતર્ગત ...

SSC CHSL 2024: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનમાં 12 પાસ માટે આવી સરકારી ભરતી, 3712 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

SSC CHSL Notification 2024 Out: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (એસએસસી) દ્વારા લેવામાં આવતી સંયુક્ત ઉચ્ચતર માધ્યમિક (10+2) સ્તર (Combined Higher Secondary (10+2) Level) પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ શરૂ કરી ...

Gujarat Police Bharti: ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈ ભરતી 2024 માટે આજથી શરૂ થશે ઓનલાઈન અરજી, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

Gujarat Police Bharti 2024: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB) દ્વારા ગુજરાત પોલીસ દળ વર્ગ-3 સંવર્ગમાં પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પીએસઆઈ) તથા લોકરક્ષક (LRD) કેડરની જગ્યાઓમાં સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ...

Leave a Comment

error: Content is protected !!