How To Make A Resume: એક અસરકારક રેઝ્યૂમે કેવી રીતે બનાવવું?

How To Make A Resume: એક અસરકારક રેઝ્યૂમે કેવી રીતે બનાવવું?

Tips To Make A Resume: વિચારો કે તમે કોઈ નોકરીનું ઈન્ટરવ્યૂ આપવા ગયા છો અને તમે એક સાદું રેઝ્યૂમે (બાયોડેટા) બનાવ્યો છે અને બીજા વ્યક્તિએ એક અસરકારક અને સુંદર રીતે પોતાનું રેઝ્યૂમે (બાયોડેટા) બનાવ્યું છે? હવે તમે જ વિચારો કે નોકરી કોને મળશે? તમારું રેઝ્યૂમે (બાયોડેટા) એ એક કાગળનો ટુકડો નથી, તે તમારી કારકિર્દીની સફળતાની એક ચાવી છે.

પ્રસિદ્ધ કારકિર્દી કોચ જહોન સી. મેક્સવેલે કહ્યું છે કે ‘તમારું રેઝ્યૂમે (બાયોડેટા) એ તમારા ભવિષ્ય માટેનો તમારો એક પાસપોર્ટ છે. નવી તકોને ઉજાગર કરવા અને તમારા કારકિર્દીના માર્ગને આકાર આપવા માટેની તે ચાવી છે.

What Is Resume: રેઝ્યૂમે (બાયોડેટા) શું છે?

રેઝ્યૂમે એ એક દસ્તાવેજ છે જે તમારા કામના અનુભવ, શિક્ષણ, કૌશલ્યો અને યોગ્યતાઓનો સારાંશ આપે છે. તે સામાન્ય રીતે નોકરી માટે અરજી કરતી વખતે તમારી પૃષ્ઠભૂમિ અને ચોક્કસ ભૂમિકા માટે યોગ્યતા દર્શાવવા માટે વપરાય છે. રેઝ્યૂમેનો પ્રાથમિક હેતુ કોઈ ચોક્કસ નોકરી અથવા કારકિર્દીના માર્ગ માટે તમારી યોગ્યતા દર્શાવવાનો છે.

How to start creating a resume: રેઝ્યૂમે (બાયોડેટા) બનાવવાની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી?

રેઝ્યૂમે (બાયોડેટા) બનાવટી વખતે તમારે તમારી બધી જ માહિતી એક એક કરીને માળખાગત રીતે લખવાની રહેશે. જેમાં તમારે નીચે મુજબ તમારો રેઝ્યૂમે (બાયોડેટા) તૈયાર કરવાનો રહેશે.

1) સંપર્ક માહિતી (Contact Information):

સૌપ્રથમ તમારો રેઝ્યૂમે તમારા પૂરા નામથી શરૂ થવો જોઈએ, ત્યારબાદ તમારી સંપર્ક વિગતો હોવી જોઈએ. તમારો ફોન નંબર, વ્યાવસાયિક ઇમેઇલ, સરનામું અને LinkedIn પ્રોફાઇલ (જો લાગુ હોય તો) શામેલ કરવા જોઈએ. LinkedIn પ્રોફાઇલ સરસ રીતે તૈયાર કરેલું હશે અને તેની લિંક તમે રેઝ્યૂમેમાં આપશો તો એટ્રેક્ટિવ લાગશે. ખાતરી કરો કે આ માહિતી અપ-ટૂ-ડેટ છે અને સંભવિત નોકરીદાતાઓ માટે સરળતાથી તમારો રેઝ્યૂમે (બાયોડેટા) સમજી અને વાંચી શકે છે.

ઉદાહરણ તરીકે:

John Doe
123 Main Street
Cityville, ST 12345
(555) 555-5555
john.doe@email.com
LinkedIn: linkedin.com/in/johndoe

2) સારાંશ અથવા ઉદ્દેશ્ય (Resume Summary or Objective):

રેઝ્યૂમે સારાંશ અથવા ઉદ્દેશ્ય એ તમારી મજબૂત પ્રથમ છાપ બનાવવાની તક છે. સંક્ષિપ્ત ફકરામાં, તમારા કારકિર્દીના લક્ષ્યોને પ્રકાશિત કરો અને તમારી યોગ્યતાઓને તમારા રેઝ્યૂમેમાં દર્શાવો . આ વિભાગને તમે જે ચોક્કસ નોકરી માટે અરજી કરી રહ્યાં છો તેને અનુરૂપ બનાવો અને તે ટૂંકમાં દર્શાવો.

ઉદાહરણ તરીકે:

Summary:

Results-oriented [your profession] with [number of years] years of experience in [specific industry or skill]. Proven track record of [mention an accomplishment or skill]. Seeking an opportunity to [your career goal] at [target company] to [how you will benefit the company].

Objective:

Dedicated [your profession] with a strong passion for [industry or field]. Seeking a challenging role where I can apply my [mention skills or qualities] to [your career goal].

3) અનુભવ (Work Experience):

કાર્યનો અનુભવ એ તમારા રેઝ્યૂમેનું હ્રદય છે. તમારા સૌથી તાજેરતરની સ્થિતિથી શરૂ કરીને પહેલા તમે જ્યાં જ્યાં કાર્ય કર્યું છે તેનું એક લિસ્ટ બનાવો. નોકરીનો હોદ્દો, કંપનીનું નામ, સ્થળ અને કઈ તારીખે અને કયા વર્ષમાં જોડાયા અને કાર્ય કર્યું તે એક એક કરીને દર્શાવો. તમારી જવાબદારીઓનું વર્ણન કરો અને, વધુ અગત્યનું, તમારી સિદ્ધિઓ અને યોગદાન પર ભાર મૂકો.

ઉદાહરણ તરીકે:

[Job Title]
[Company Name]
[Location]
[Employment Dates]

 • [Achievement/Responsibility 1]
 • [Achievement/Responsibility 2]
 • [Achievement/Responsibility 3]

4) શિક્ષણ (Education):

તમે અત્યારસુધી શું શું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું તેની વિગતો દર્શાવો. તમે જ્યાંથી ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી છે તે સંસ્થાનું નામ, કઈ ડિગ્રી મેળવી છે તેની વિગત અને કયા વર્ષમાં મેળવી છે તેની વિગત અને તમને મળેલ સન્માન અને પુરસ્કારની વિગતો દર્શાવો. જેથી તમારા રેઝ્યૂમે અસરકારક લાગે અને જોવા વાળાને પણ તમારી યોગ્યતાનો ખ્યાલ આવે.

ઉદાહરણ તરીકે:

[Degree Earned]
[Institution Name]
[Location]
[Graduation Date]
[Honors or Awards (if applicable)]

5) કૌશલ્યો (Skills):

તમે કયા કયા કૌશલ્યો ધરાવો છો અથવા તો તમારી સોફ્ટ સ્કિલ અને હાર્ડ સ્કિલ કઈ કઈ છે તેની વિગતો દર્શાવો. હાર્ડ સ્કિલમાં જોબ-સંબંધિત ક્ષમતાઓ (દા.ત., પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓ, સોફ્ટવેર નિપુણતા), જ્યારે સોફ્ટ સ્કિલ્સમાં સંચાર, ટીમ વર્ક અને સમસ્યાનું નિરાકરણ જેવા ગુણોનો સમાવેશ થાય છે. તમે જે નોકરી માટે અરજી કરી રહ્યાં છો તેની જરૂરિયાતો સાથે મેળ કરવા માટે તમારી સ્કિલ્સને અનુરૂપ બનાવો અને નિપુણતા સ્તરના આધારે તમારી કુશળતાને લખવાનું વિચારો.

ઉદાહરણ તરીકે:

 • Python Programming
 • Data Analysis
 • Project Management
 • Advanced Excel
 • Team Leadership

6) વધારાની વિગતો (Additional Sections):

વધારાની વિગતોની અંદર તમે તમારા સર્ટિફિકેશન કોર્સની વિગતો લખી શકો છો, તમે જાતે કરેલ કાર્યની વિગતો દર્શાવી શકો છો અથવા તો તમે કોઈ પ્રોજેક્ટ બનાવેલો હોય અથવા તો કોઈ સંશોધન કર્યું હોય તો તેની વિગતો પણ તમે તમારા રેઝ્યૂમેમાં દર્શાવી શકો છો. આ વિગતો પણ તમારા રેઝ્યૂમે માટે ખૂબ જ અગત્યની હોય છે.

ઉદાહરણ તરીકે:

Example for Certification Entry:

Certified ScrumMaster (CSM)
Scrum Alliance
Online

Example for Volunteer Work Entry:

Volunteer Graphic Designer
Local Nonprofit Organization
Cityville, ST
January 2019 – Present

 • Created promotional materials for fundraising events, increasing attendance by 20%.
 • Managed the organization’s social media accounts and grew the online following by 30%.

Example for Project Entry:

Website Redesign Project
XYZ Company
Cityville, ST
March 2020 – June 2020

 • Led a team of designers and developers in redesigning the company website, resulting in a 50% increase in user engagement.
 • Oversaw project milestones, budgets, and timelines to ensure on-time delivery.

રેઝ્યૂમે ફોર્મેટિંગ અને ડિઝાઇન (Resume Formatting and Design):

તમારા રેઝ્યૂમેનો દેખાવ અને તેમાં લખેલું લખાણ પણ એક અલગ છાપ છોડતું હોય છે. માટે રેઝ્યૂમે બનાવતી વખતે રેઝ્યૂમે ફોર્મેટિંગ અને ડિઝાઇન ઉપર પણ ભાર આપવો ખૂબ જરૂરી છે. જેમાં તમારે નીચે મુજબના મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લેવાના રહેશે.

1) ફોન્ટ ચોઈસ અને સાઈઝ:

એરિયલ, કેલિબ્રી અથવા ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન જેવા સુવાચ્ય, વ્યાવસાયિક ફોન્ટ પસંદ કરો. મુખ્ય ટેક્સ્ટ માટે 10 અને 12 પોઈન્ટ વચ્ચેના ફોન્ટ સાઈઝનો ઉપયોગ કરો, જગ્યા વધારે આપ્યા વિના વાંચી શકાય તે સુનિશ્ચિત કરો.

2) માર્જિન અને સ્પેસિંગ:

સંતુલિત દેખાવ બનાવવા માટે બધી બાજુઓ પર સુસંગત માર્જિન (સામાન્ય રીતે 1 ઇંચ) જાળવો. તમારું લખાણ ભીડભાડ વાળું ન લાગે તે માટે યોગ્ય અંતર જાળવો અને તેને સુંદર રીતે આકાર આપો.

3) લેઆઉટ:

તમારા રેઝ્યૂમેનો દેખાવ એવો હોવો જોઈએ કે એક જ નજરમાં જોવવાળાને ખબર પણ પડી જાય અને નજરમાં આવે. જેમાં ટોચ પર તમારી સંપર્ક માહિતી સાથે પ્રારંભ કરો, ત્યારબાદ રેઝ્યૂમે સારાંશ અથવા ઉદ્દેશ્ય, કાર્ય અનુભવ, શિક્ષણ, કુશળતા અને વધારાના વિભાગો. રેઝ્યૂમે દ્વારા વાચકને માર્ગદર્શન આપવા માટે સ્પષ્ટ શીર્ષકો અને સબહેડિંગ્સનો ઉપયોગ કરો.

4) ઉપયોગી માહિતી ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો:

મુખ્ય માહિતી તરફ ધ્યાન દોરવા માટે બુલેટ પોઈન્ટ, બોલ્ડિંગ અને ત્રાંસા જેવા ફોર્મેટિંગ તત્વોનો વ્યૂહાત્મક ઉપયોગ કરો. દરેક નોકરી અથવા ભૂમિકા હેઠળ સિદ્ધિઓને સૂચિબદ્ધ કરવા માટે બુલેટ પોઈન્ટનો ઉપયોગ કરો, નોકરીના શીર્ષકો અથવા કંપનીના નામોને પ્રકાશિત કરવા માટે બોલ્ડિંગ કરો અને કોઈપણ નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ માટે ત્રાંસા શબ્દોનો ઉપયોગ કરો.

Resume Template: રેઝ્યૂમેનો નમૂનો

[Your Name]
[Address]
[City, State, ZIP Code]
[Phone Number]
[Email Address]
[LinkedIn Profile (Optional)]

Objective (Optional):

A brief, concise statement summarizing your career goals and what you bring to the table.

Summary of Qualifications:

Highlight your key qualifications and skills. This section should provide a snapshot of your capabilities at a glance.

Education:

[Degree Earned, e.g., Bachelor of Science in Marketing]
[University Name]
[Location]
[Graduation Date, e.g., Month Year]

Work Experience:

Job Title
[Company Name]
[Location]
[Dates of Employment, e.g., Month Year – Month Year]

 • Bullet points describing your key accomplishments, responsibilities, and contributions. Use action verbs and quantify achievements where possible.

Job Title
[Company Name]
[Location]
[Dates of Employment, e.g., Month Year – Month Year]

 • Bullet points highlighting relevant achievements and responsibilities in your previous role.

Skills:

 • List your relevant skills, both technical and soft skills, that are pertinent to the job you’re applying for.

Certifications (Optional):

 • Include any relevant certifications or licenses you hold.

Professional Memberships (Optional):

 • Mention any professional organizations or associations you are a member of.

Languages (Optional):

 • If you are multilingual, list the languages you speak and your proficiency level.

References (Available Upon Request):

 • You can include this section or simply state that references are available upon request.

[Date]

નિષ્કર્ષ:

ટૂંકમાં, તમારું રેઝ્યૂમે એ તમારી કારકિર્દીની આકાંક્ષાઓનું પ્રવેશદ્વાર છે. આ લેખમાં દર્શાવેલ માર્ગદર્શિકાને અનુસરીને, તમે હવે આકર્ષક અને પ્રભાવશાળી રેઝ્યૂમે તૈયાર હશો. યાદ રાખો, તમારું ભવિષ્ય તમે કાગળ પર મૂકેલા શબ્દોથી શરૂ થાય છે, તેથી સંભવિત નોકરીદાતાઓની આંખોમાં ચમકવાની તકનો લાભ લો અને તમારી વ્યાવસાયિક આકાંક્ષાઓને વાસ્તવિકતા બનાવો. ઓલ ધ બેસ્ટ!

Gujju 24/7 એ ગુજરાતી ભાષામાં દરેક ગુજરાતીને જ્ઞાન મળી રહે તે માટે પ્રયત્ન કરે છે. Gujju 24/7 માં તમને ગુજરાતી જનરલ નોલેજ, ગુજરાતી જાણવા જેવુ, દિન-વિશેષ, સરકારી ભરતીની માહિતી અને અન્ય શૈક્ષણિક માહિતી જે ઉપયોગી હશે તે બધું જ ગુજરાતી ભાષામાં તમને અહીથી મળી રહેશે અને તમને સારું સારું વાંચવાનું મળી રહે તે માટે Gujju 24/7 હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહેશે.

Leave a Comment