GSSSB Clerk Update: ગૌણ સેવા ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B પરીક્ષા માટે પરીક્ષા તારીખ બદલવા માંગતા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર, વાંચો વિગતે

By Gujju Blogger

Published on:

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) દ્વારા હાલમાં જ એક ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B પરીક્ષા માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવેલ. જેમાં જાહેરાત ક્રમાંક 212/202324 માટે અનિવાર્ય સંજોગોમાં પરીક્ષા માટે અનુકૂળ ન હોય તે તારીખ અંગે તમે મંડળને અગાઉથી જાણ કરીને તમારી અનુકૂળતા મુજબ બીજી તારીખ પરીક્ષા માટેની પસંદ કરી શકો છો. વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી વિગતે નીચે.

GSSSB CCE Group A & Group B Exam Update 2024
અનિવાર્ય સંજોગોમાં ઉમેદવાર ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની (GSSSB) ગ્રુપ-એ અને ગ્રુપ-બી પરીક્ષાની તારીખ બદલવા માંગતા હોય તેમના માટે સારા સમાચાર, વાંચો વિગતે.

ગૌણ સેવા ક્લાર્ક ભરતી અપડેટ – GSSSB Clerk Bharti Update 2024

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગરની જાહેરાત ક્રમાંક 212/202324, ગુજરાત ગૌણ સેવા, વર્ગ-3 (ગ્રુપ-એ તથા ગ્રુપ-બી) ની સંકયુક્ત પરીક્ષા ((Gujarat Subordinate Services Class-III (Group-A and Group-B) Combined Competitive Examination) અન્વયે તારીખ 01/03/2024 ના રોજ પ્રથમ તબક્કાની સંયુક્ત પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. આ પરીક્ષાની સંવેદનશીલતા અને સલામતીના કારણોસર ઉમેદવારને કોલ લેટરમાં ફાળવેલ સ્થળ, તારીખ અને સમય બદલી શકાશે નહીં તેમ જણાવવામાં આવેલ હતું.

આ પરીક્ષાના કાર્યક્રમના સમયગાળા દરમિયાન લગ્નની સિઝન અને યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાઓ હોવાના કારણોસર તદુપરાંત મહિલા ઉમેદવારને પ્રસૂતિની તારીખના કિસ્સામાં ઉમેદવારની રજૂઆત અન્વયે સહનુભૂતિપૂર્વક વિચારણા કર્યા બાદ કોઈ ઉમેદવારને પ્રતિકૂળ હોય તેવી પરીક્ષા તારીખ ફાળવવામાં આવશે નહીં. આ માટે ઉમેદવારોએ નીચે મુજબની સૂચનાઓને ધ્યાને લેવા જણાવવામા આવે છે.

1) ઉમેદવારના પોતાના લગ્ન હોવાના કિસ્સામાં

આ માટે ઉમેદવારે તેઓના લગ્નની અસલ કંકોતરી સાથે તથા રૂપિયા 50 ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર સોગંદનામા સાથે મંડળને લેખિતમાં અરજી કરવાની રહેશે. તદુપરાંત ઉમેદવારે લગ્નની તારીખ બાદ મોડમાં મોડા 2 મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન મેરેજ રજીસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ પણ રજૂ કરવાનું રહેશે.

2) ઉમેદવારની યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાના કિસ્સામાં

આ માટે ઉમેદવારે યુનિવર્સિટીની પરીક્ષા હોવા અંગેના જરૂરી આધારો તથા રૂપિયા 50 ના સ્ટેમ્પ પેપરના સોગંદનામા સાથે મંડળને લેખિતમાં અરજી કરવાની રહેશે.

3) મહિલા ઉમેદવારો માટે પ્રસૂતિના કિસ્સામાં

આ માટે ઉમેદવારે સક્ષમ તબીબી અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રસૂતિની અંદાજિત તારીખ અંગે જરૂરી આધાર-પુરાવા સહ મંડળને લેખિતમાં અરજી કરવાની રહેશે. આ માટે કોઈ સોગંદનામાની જરૂર નથી.

ખાસ નોંધ:-

ઉપર્યુક્ત અનિવાર્ય સંજોગોમાં ઉમેદવારને પરીક્ષા માટે કઈ તારીખ પ્રતિકૂળ છે તે અંગેની આ સાથે સામેલ નિયત નમૂના મુજબની અરજી તારીખ 12/03/2024 સુધીમાં મંડળને રૂબરૂમાં રજૂ કરવાની રહેશે. નિયત સમયમર્યાદા બાદ કે ઉપર્યુક્ત ખાસ કિસ્સાઓ સિવાયની અરજીઓ વિચારણામાં લેવામાં આવશે નહીં.

ઉમેદવારો દ્વારા મળેલ અરજીઓ બાબતે મંડળ દ્વારા સહાનુભૂતિપૂર્વક વિચારણા કરી ઉમેદવારોના હિતમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે તથા મંડળ આ બાબતે જે નિર્ણય લેશે તે ઉમેદવારને બંધનકર્તા રહેશે.

જો કોઈ ઉમેદવાર દ્વારા ખોટ દસ્તાવેજ રજૂ કરીને અથવા અન્ય કોઈ રીતે મંડળને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે તો ઉમેદવારને પરીક્ષામાં બેસવા માટે ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે. તદુપરાંત ખોટું સોગંદનામું રજૂ કરવા સબબ ફોજદારી ગુન્હો પણ બની શકે છે. જેની નોંધ લેવા જણાવવામાં આવે છે.

સમય નિકાળીને આ પણ વાંચો!

Gujju Blogger

Hello, I am Gujju Blogger. I am a blogger since 2015 & I am a educational blogger. I am providing information related education, competitive exams & latest recruitment. This Gujju247 is created for spreading important Gujarati information to Gujarati peoples who are living Worldwide & Gujarat, India. For Any Help Or Any Questions Or Queries Please Contact Us By gujjuknowledge.in@gmail.com | Thank You!

Related Post

ગુજરાત લોકરક્ષક અને પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પીએસઆઈ) પરીક્ષાનું અંદાજિત સમયપત્રક જાહેર, જાણો કઈ કઈ તારીખે લેવાશે પરીક્ષા

ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB) ના ચેરમેન હસમુખ પટેલ દ્વારા હાલમાં જ જાણકારી આપવામાં આવી છે કે લોકરક્ષક અને પીએસઆઈ પરીક્ષા 2024 નું સમય પત્રક (Gujarat LRD & ...

નમો લક્ષ્મી યોજના: ગુજરાત સરકારની ધોરણ 9 થી 12 માં ભણતી વિધાર્થીનીઓ માટેની એક નવી યોજના, મળશે 50 હજાર રૂપિયા

નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2024-25 ના બજેટમાં એક નવી યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી જેનું નામ છે “નમો લક્ષ્મી યોજના” (Namo Lakshmi Yojana). આ યોજના અંતર્ગત ...

SSC CHSL 2024: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનમાં 12 પાસ માટે આવી સરકારી ભરતી, 3712 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

SSC CHSL Notification 2024 Out: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (એસએસસી) દ્વારા લેવામાં આવતી સંયુક્ત ઉચ્ચતર માધ્યમિક (10+2) સ્તર (Combined Higher Secondary (10+2) Level) પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ શરૂ કરી ...

Gujarat Police Bharti: ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈ ભરતી 2024 માટે આજથી શરૂ થશે ઓનલાઈન અરજી, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

Gujarat Police Bharti 2024: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB) દ્વારા ગુજરાત પોલીસ દળ વર્ગ-3 સંવર્ગમાં પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (પીએસઆઈ) તથા લોકરક્ષક (LRD) કેડરની જગ્યાઓમાં સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ...

Leave a Comment

error: Content is protected !!